NỘI QUY NHẬN LỚP

QUY ƯỚC:

– Bên A: Công Ty TNHH HTcon Việt Nam & Bên B: Gia sư

– Phí Bit: 10,000đ là phí mà mỗi gia sư sẽ trả cho mỗi lần nhận lớp, phí Bit dùng để trả chi phí cho hiển thị map, các tin nhắn SMS, thông báo được gửi tới học viên và gia sư, phí Bit sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A (HTCON VIỆT NAM)

– Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B thông tin chính xác họ tên, số điện thoại, địa chỉ gia đình và lịch dạy cho Bên B, ngay sau khi bên B thực hiện nghĩa vụ theo điều 2.1;

– Bên A có trách nhiệm trao đổi thông tin của bên B qua phụ huynh/ học viên trước khi giao lớp cho bên B;

– Khi có yêu cầu hoàn phí từ Bên B, Bên A có nghĩa vụ phải hoàn phí cho Bên B theo Điều 4.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B (GIA SƯ)

2.1. Trước khi nhận lớp, Bên B phải thanh toán phí nhận lớp cho bên A, tương đương  25-45% tháng lương đầu tiên (được tính là 4 tuần đi dạy và một lớp chỉ đóng một lần duy nhất). Hoặc nếu bên B muốn nợ phí, thì bên B phải tuân thủ và thực hiện đúng nghĩa vụ theo “Điều khoản nợ phí” tại Điều 5.

2.2. Bên B khi nhận được thông tin lớp phải gọi điện ngay cho Phụ huynh để hẹn lịch gặp mặt, đồng thời phải báo lại cho bên A (Trung Tâm) trong vòng 2h sau khi đã hẹn được lịch

Bên B vui lòng hẹn gặp ngay trong ngày hôm đó hoặc trễ nhất là 1 ngày sau. Vì có thể bị mất lớp do phụ huynh có thể gọi nhiều bên và họ thường chọn gia sư nào đến gặp sớm hơn

2.3. Bên B phải lên tài khoản gia sư “Báo phát sinh” ngay cho bên A để được hỗ trợ trong các trường hợp sau.

 • Trong vòng 6h (Kể từ: thời điểm nhận lớp) đã gọi nhiều lần (trên 3 lần, các khoảng cách gọi khác nhau) Phụ huynh thuê bao, hoặc không nghe máy;
 • Tới nhà phụ huynh mà gặp các vấn đề: Hẹn sẽ gọi điện lại báo sau, thay đổi số lượng học sinh, lịch học, học phí, số buổi, hỏi ý kiến người nhà…

2.4. Bên B sau khi đã sắp xếp được lịch dạy với gia đình học sinh bắt buộc phải đi dạy ngay, không được tự ý bỏ lớp, hoặc lùi lịch dạy trừ những trường hợp “khách quan” sau, PHẢI báo ngay cho bên A.

 • Bên B bị ốm và không thể đi dạy (có chứng nhận của bác sỹ/bệnh viện)
 • Bên B có lý do đặc biệt và không thể dạy (có xác nhận của cơ quan thẩm quyền).

2.5. Bên B tới gặp phụ huynh (học viên) phải ĐÚNG LỊCH như đã hẹn bạn đầu. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, tác phong đúng mực, ngôn từ nghiêm túc, có văn hóa.

Buổi đầu tiên rất quan trọng nên gia sư không được dời qua giờ hoặc ngày khác với bất kỳ lý do nào vì đa số phụ huynh sẽ huỷ lớp ngay nếu thất hẹn buổi đầu.

2.6. Bên B đồng ý dạy thử 2 buổi cho học viên, cụ thể:

 • Nếu trong 2 buổi đầu dạy thử, Bên B đi dạy thử và gia đình không nhận. Thì 2 buổi đó Bên B sẽ không được gia đình trả phí.
 • Nếu 2 buổi đầu dạy thử, Bên B dạy thử và gia đình đồng ý nhận bên B dạy tiếp, thì 02 buổi đó Bên B sẽ được gia đình trả phí (bao gồm cả 2 buổi dạy thử).

2.7. Bên B không được: Tự ý chuyển nhượng lớp cho người khác, tăng học phí, số buổi, gộp số buổi dạy nếu không có sự đồng ý của bên A.

2.8. Tất cả các phát sinh khi nhận lớp, bên B bắt buộc thực hiện “Báo phát sinh” trên tài khoản gia sư của mình, bao gồm nội dung phát sinh chi tiết.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI BÊN B (GIA SƯ)

3.1. Bên B được Bên A cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về lớp, học viên và phụ huynh sau khi đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ phí nhận lớp,

3.2. Bên B có quyền rút tiền từ tài khoản Bits của mình trên hệ thống về tài khoản ngân hàng vào ngày thứ 5 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

3.3. Bên B có thể nhận được hoa hồng từ việc “giới thiệu lớp” hoặc “giới thiệu gia sư”, chi tiết: xem tại đây!

ĐIỀU 4: HOÀN TRẢ PHÍ NHẬN LỚP

4.1. Bên A sẽ không hoàn lại phí nhận lớp cho Bên B trong các trường hợp sau:

 • Bên B tự ý bỏ lớp, tự ý thay đổi lịch học, tự ý đề nghị thay đổi mức lương, tác phong không nghiêm túc, đi dạy không đúng giờ, xin nghỉ nhiều, dạy sai kiến thức, làm việc riêng trong lúc dạy (sử dụng điện thoại nhắn tin, lướt web, facebook, mạng xã hội);
 • Bên B không trung thực khi cung cấp thông tin về việc “Báo phát sinh”hoặc Hủy lớp hoặc Bên B vi phạm một hay nhiều nghĩa vụ được quy định tại Điều 2.

4.2. Trường hợp hủy lớp trong 2 buổi dạy thử hoặc trong tháng đầu tiên

a. Trường hợp lớp bị hủy trong 2 buổi dạy thử:

 • Nếu bên B chưa được đi dạy thử, bị hỏng lớp và không phải lỗi của gia sư. Bên A sẽ hoàn 100% phí;
 • Nếu bên B dạy thử 1-2 buổi bị hỏng lớp, không phải lỗi của gia sư, Bên A sẽ hoàn lại 100% phí;
 • Nếu bên B dạy thử 1-2 buổi bị hỏng lớp do lỗi của gia sư (Bên B), các lỗi vi phạm theo Điều 4.1. Khi đó Bên A sẽ không có trách nhiệm hoàn lại phí lớp, đồng thời bên B có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (nếu có).

b. Trường hợp lớp bị hủy sau 2 buổi học thử và không vi phạm các lỗi theo Điều 4.1 (Bên B đã dạy từ buổi thứ 3 trở đi).

 • Bên A sẽ thu 35% trên tiền lương thực tế mà bên B được nhận từ phụ huynh/ học viên và hoàn trả số phí dư cho bên B;
 • Từ 31 (ba mốt) ngày trở đi (Kể từ: thời điểm nhận lớp), Bên A không có trách nhiệm hoàn lại phí nhận lớp cho Bên B.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN NỢ PHÍ

5.1. Bên B được chọn nợ phí 50%, sau thời hạn được nợ phí bên B phải có trách nhiệm thanh toán đủ phí nợ cho bên A.

 • Thời hạn được nợ phí tối đa là 35 (ba lăm) ngày (Kể từ: thời điểm nhận lớp);
 • Tài khoản gia sư VIP sẽ được hỗ trợ nợ phí 100% nếu có yêu cầu.

5.2. Nếu đến hạn, bên B chậm thanh toán, cụ thể:

 • Bên A có quyền thu thêm phụ phí 20,000 vnđ, nếu bên B quá hạn chưa thanh toán;
 • Nếu quá hạn nợ trên 10 ngày (mười ngày) và bên B đã được bên A thông báo trên 2 lần, nhưng bên B cố tình không thanh toán. Bên A có quyền cung cấp thông tin cho bên đối tác thứ 3 xử lí nợ xấu và khi đó bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Các Bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ thoả thuận tại “Nội quy” này;
 • Thời điểm nhận lớp: là thời gian bên B gặp phụ huynh/Học viên buổi đầu tiên, Bên B có quyền lên tài khoản thay đổi thời điểm nhận lớp;
 • Nội quy nhận lớp là một phần trong chính sách sử dụng của HTcon. Khi gia sư tạo tài khoản và đề nghị nhận lớp đồng nghĩa đã đồng ý các điều khoản tại đây!